نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین همایش بین المللی باستان شناسان جوان

دومین همایش بین المللی باستان شناسان جوان


دومین همایش بین المللی باستان شناسان جوان

25/07/94

 

دومین همایش بین المللی باستان شناسان جوان در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد

دومین همایش بین‌المللی باستان‌شناسان جوان با همت انجمن علمی دانشجویان باستان شناسی دانشگاه تهران و حمایت معاونت فرهنگی دانشگاه و مسئولین دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 19مهر‌ماه سال جاری به مدت سه روز در تالار فردوسی این دانشکده برگزار شد. همایش مذکور با هدف آگاهی اساتید، دانشجویان و دانش پژوهان و صاحبنظران از آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی باستان شناسی و بررسی چالش ها، آسیب ها و فرصت های پیش روی این رشته ، در چهار حوزه تخصصی پیش از تاریخ، تاریخی، اسلامی و علوم باستان شناسی استمرار یافت و در آن دهها مقاله علمی از سوی محققان ایرانی و خارجی ارائه گردید. بدین ترتیب، اجرای این همایش فرصتی را فراهم نمود تا صدها باستان شناس ایرانی و قریب پنجاه باستان شناس از کشورهای آلمان، دانمارک، فرانسه، ایتالیا، بلژیک، امریکا و ژاپن با آخرین دستاوردهای پژوهش‌های هم آشنا گردند.

در این همایش تعداد 620 چکیده مقاله توسط دبیرخانه همایش دریافت که از میان انها  تعداد 264 چکیده توسط داوران پذیرفته و به چاپ رسید. از این تعداد نیز  79 مقاله (44 سخنران ایرانی و 35 سخنران غیر ایرانی) جهت ارائه سخنرانی و  68 مقاله بعنوان ارائه پوستر پذیرفته شدند.