نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین همایش بین المللی باستان شناسان جوان

دومین همایش بین المللی باستان شناسان جوان

25/07/94

 

دومین همایش بین المللی باستان شناسان جوان در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد

دومین همایش بین‌المللی باستان‌شناسان جوان با همت انجمن علمی دانشجویان باستان شناسی دانشگاه تهران و حمایت معاونت فرهنگی دانشگاه و مسئولین دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 19مهر‌ماه سال جاری به مدت سه روز در تالار فردوسی این دانشکده برگزار شد. همایش مذکور با هدف آگاهی اساتید، دانشجویان و دانش پژوهان و صاحبنظران از آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی باستان شناسی و بررسی چالش ها، آسیب ها و فرصت های پیش روی این رشته ، در چهار حوزه تخصصی پیش از تاریخ، تاریخی، اسلامی و علوم باستان شناسی استمرار یافت و در آن دهها مقاله علمی از سوی محققان ایرانی و خارجی ارائه گردید. بدین ترتیب، اجرای این همایش فرصتی را فراهم نمود تا صدها باستان شناس ایرانی و قریب پنجاه باستان شناس از کشورهای آلمان، دانمارک، فرانسه، ایتالیا، بلژیک، امریکا و ژاپن با آخرین دستاوردهای پژوهش‌های هم آشنا گردند.

در این همایش تعداد 620 چکیده مقاله توسط دبیرخانه همایش دریافت که از میان انها  تعداد 264 چکیده توسط داوران پذیرفته و به چاپ رسید. از این تعداد نیز  79 مقاله (44 سخنران ایرانی و 35 سخنران غیر ایرانی) جهت ارائه سخنرانی و  68 مقاله بعنوان ارائه پوستر پذیرفته شدند.