نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر محمود بی جن خان - مولف برتر بین المللی - بخش مقاله در جشنواره مشترک بین الملل در سال 98

دکتر محمود بی جن خان - مولف برتر بین المللی - بخش مقاله در جشنواره مشترک بین الملل در سال 98


دکتر محمود بی جن خان - مولف برتر بین المللی - بخش مقاله در جشنواره مشترک بین الملل در سال 98

14/2/98

 

جناب آقای دکتر محمود بی جن خان
 
استاد محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
 
بدینوسیله انتخاب جناب عالی را به عنوان" مؤلف برتر بین المللی – بخش مقاله" در جشنواره مشترک بین الملل دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۹۸ تبریک عرض می نمائیم. توفیق حضرتعالی را از درگاه خداوند بی همتا خواستاریم.