نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر ناصرالدین شاه حسینی

دکتر ناصرالدین شاه حسینی


درگذشت دکتر ناصرالدین شاه حسینی

18/2/95

 

دکتر ناصرالدین شاه حسینی، استاد پیشکسوت گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در روز شنبه یازدهم اردیبهشت به رحمت ایزدی پیوست. درگذشت ایشان را به جامعه دانشگاهی کشور به ویژه دانش پژوهان حوزه علوم انسانی تسلیت عرض می‌نمائیم.