نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زبانشناسی-عناصر داستان

زبانشناسی-عناصر داستان


کارگاه - عناصر داستان -

1391/03/24

 

انجمن علمی دانشجویان گروه زبانشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میکند : 
 
انجمن علمی دانشجویان گروه زبانشناسی دانشکده ادبیات  کارگاه  تخصصی را با حضور آقای محمد رضا نظری نویسنده و منتقد ادبی با موضوع ((  عناصر داستان)) یکشنبه بیست و هشتم خرداد ماه ساعت 15 در محل تالار کمال دانشکده ادبیات برگزار میکند