نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زنان و حقوق شهروندی در عصر مشروطیت

زنان و حقوق شهروندی در عصر مشروطیت


زنان و حقوق شهروندی در عصر مشروطیت

1392/02/08

 

انجمن علمی دانشجویان گروه تاریخ دانشکده ادبیات برگزار میکند :
 
زنان و حقوق شهروندی در عصر مشروطیت
 
انجمن علمی دانشجویان گروه تاریخ نشست تخصصی را با موضوع (( زنان و حقوق شهروندی در عصر مشروطیت )) و حضور خانم دکتر فصیحی در روز شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه از ساعت 16 در تالار باستانی پاریزی دانشکده ادبیات برگزار میکند .