نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سالنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۱۳۹۸خورشیدی

سالنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۱۳۹۸خورشیدی


سالنامه دانشکده ادبیات

۱/۴/۹۹‌

 

 

 

دریافت فایل سالنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی  

 

سالنامه نگاری از جمله امور پراهمیتی است که در طول حیات سازمانی دانشکده دارای سوابق مشخصی بوده تا جایی که در یکی از نخستین سالنامه های رسمی دانشکده، مربوط به سال تحصیلی ۲۳ – ۱۳۲۲، مشاهده می شود که کمیته ای متشکل از استادان و دانشیاران و دانشجویان دانشکده با نام "کمیته سالنامه نگاری" مسئولیت جمع آوری اطلاعات و تدوین و انتشار آن را برعهده داشته است.
طرح تدوین سالنامه پیش رو که دربرگیرنده اطلاعاتی ارزشمند درباره بخش عمده ای از فعالیت های آموزشی، پژوهشی و اجرایی دانشکده در سال ۱۳۹۸ است، با پیشنهاد جناب آقای دکتر حسن حضرتی، معاون محترم پژوهشی دانشکده در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه هیئت رئیسه دانشکده به تاریخ ۱۷/‏۱۰/‏۹۸‬ به تصویب رسیده و انجام آن زیر نظر معاونت پژوهش و فناوری دانشکده با همکاری، تلاش و مساعدت سایر معاونت‌ها و واحدهای مختلف دانشکده از جمله دفتر امور بین الملل و موسسه باستان شناسی در دستور کار قرار گرفت.
گرچه همه فعالیت‌های دانشکده از جمله برخی فعالیت‌های فرهنگی آن در این سالنامه وجود ندارد، اما در نوع خود واجد جنبه‌های ارزشمندی است که توضیح آن خالی از لطف نیست. این سالنامه حجم قابل ملاحظه‌ای از فعالیت‌هایی را نشان می‌دهد که در طول سال ۱۳۹۸ در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران انجام شده و ثبت و ضبط و نگهداری آن به عنوان یک سند تاریخی از اهمیت فراوانی برخوردار است. همچنین می‌تواند به عنوان الگویی از گزارش عملکرد یک ساله یکی از دانشکده های بزرگ دانشگاه تهران در اختیار مدیران دانشگاه قرار گیرد تا از آن برای ارزیابی و سنجش عملکرد هیأت علمی و شوراهای مدیریتی در حوزه های مختلف دانشگاه بهره برداری نمایند. در ضمن این فرصت را برای هر یک از مدیران محترم دانشکده فراهم می آورد تا با ملاحظه شرح فعالیت های خود مقایسه آن با دیگر واحدها ارزیابی مؤثری از فعالیت خود و دیگران داشته و برای تدوین برنامه های استراتژیک توسعه ای خود از نقاط قوت و ضعف آن استفاده نمایند.