نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سامانه سپاری درخواست انجام فعالیت‌های پژوهشی حضوری دانشجویان دکتری

سامانه سپاری درخواست انجام فعالیت‌های پژوهشی حضوری دانشجویان دکتری


سامانه سپاری درخواست انجام فعالیت‌های پژوهشی حضوری دانشجویان دکتری

۱۰/۲/۹۹

 

با عنایت به ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا و در راستای سیاستهای دانشگاه به منظور سامانه سپاری امور و استفاده بهینه از خدمات الکترونیک در جهت تسهیل، تسریع امور و عدم مراجعه حضوری دانشجویان، اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی، به منظور مساعدت و همکاری با دانشجویان مقطع دکتری فرآیند مربوط به درخواست پذیرش حضوری انجام فعالیت‌های آموزشی- پژوهشی در سامانه جامع آموزش دانشگاه تعبیه گردید تا دانشجویان مقطع دکتری که ضرورت حضور آنان برای انجام فعالیت‌های آموزشی - پژوهشی، مورد تأیید پردیس / دانشکده محل تحصیل قرار گرفته است، بتوانند با مراجعه به سامانه جامع آموزش دانشگاه پیشخوان خدمت درخواست مسائل آموزشی و انتخاب درخواست انجام فعالیت‌های پژوهشی، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام و پس از پذیرش و تأیید نهایی توسط اداره کل خدمات آموزشی و مرکز بهداشت دانشگاه، به فعالیت‌های پژوهشی خود به صورت حضوری در دانشگاه ادامه دهند. در ضمن فلوچارت فرآیند مذکور به همراه راهنمای دانشجو و راهنمای کارکنان در سامانه جامع آموزش قابل مشاهده می‌باشد.