نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سخنرانی تخصصی مطالعات ماکرومورفولوژی

سخنرانی تخصصی مطالعات ماکرومورفولوژی


سخنرانی تخصصی مطالعات ماکرومورفولوژی

1391/07/26

 

انجمن علمی گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میکند : 
 
سخنرانی تخصصی مطالعات ماکرومورفولوژی
 
انجمن علمی گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات  سخنرانی تخصصی را با حضور  آقای دکتر مقصودی از اساتید برجسته دانشکده جغرافیا با موضوع (( مطالعات ماکرومورفولوژی )) سه شنبه نهم آبان ماه از ساعت 18 - 15 در محل تالار کمال دانشکده ادبیات برگزار میکند .