نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سخنرانی دکتر آریا عدلی

سخنرانی دکتر آریا عدلی


سخنرانی دکتر آریا عدلی استاد دانشگاه هومبلت برلین

1391/12/05

 

گروه زبانشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میکند :
 
سخنرانی دکتر آریا عدلی استاد دانشگاه هومبلت برلین
 
گروه زبانشناسی دانشکده ادبیات سخنرانی تخصصی را با حضور دکتر آریا عدلی استاد دانشگاه هومبلت برلین تحت عنوان : The Persian sgs Annotation project:Exploring Syntactic Variation  هشتم اسفند ماه از ساعت 15- 13 در تالار کمال دانشکده برگزار میکند .