نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سخنرانی علمی دکتر محمد عبدالحسین خطیب

سخنرانی علمی دکتر محمد عبدالحسین خطیب


سخنرانی علمی دکتر محمد عبدالحسین خطیب

1392/11/20

گروه ادبیات عرب دانشکده ادبیات برگزار میکند :
 
سخنرانی علمی دکتر محمد عبدالحسین خطیب
 
گروه زبان و ادبیات عرب سخنرانی علمی را با حضور رایزن فرهنگی کشور عراق آقای دکتر محمد عبدالحسین خطیب تحت عنوان (( الادب العربی فی العراق بین العصرین العباسی و المغولی )) در روز یکشنبه بیستم بهمن ماه از ساعت 12 - 10 در تالار دکتر سید جعفر شهیدی دانشکده ادبیات برگزار میکند .