نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سخنرانی علمی دکتر محمد عبدالحسین خطیب

سخنرانی علمی دکتر محمد عبدالحسین خطیب

1392/11/20

گروه ادبیات عرب دانشکده ادبیات برگزار میکند :
 
سخنرانی علمی دکتر محمد عبدالحسین خطیب
 
گروه زبان و ادبیات عرب سخنرانی علمی را با حضور رایزن فرهنگی کشور عراق آقای دکتر محمد عبدالحسین خطیب تحت عنوان (( الادب العربی فی العراق بین العصرین العباسی و المغولی )) در روز یکشنبه بیستم بهمن ماه از ساعت 12 - 10 در تالار دکتر سید جعفر شهیدی دانشکده ادبیات برگزار میکند .