نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سخنرانی پروفسور ووتر هنکلمن استاد ایلام شناس دانشگاه مطالعات عالی پاریس

سخنرانی پروفسور ووتر هنکلمن استاد ایلام شناس دانشگاه مطالعات عالی پاریس


سخنرانی پروفسور ووتر هنکلمن استاد ایلام شناس دانشگاه مطالعات عالی پاریس

28/07/95

 

گزارش مصور سخنرانی پروفسور ووتر هنکلمن استاد ایلام شناس دانشگاه مطالعات عالی پاریس
 
(عنوان: کتبیه های ایلامی تخت جمشید)