نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سرگذشت زبان فارسی

سرگذشت زبان فارسی


سرگذشت زبان فارسی

25/1/98

 

معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می‌کند:
 
سرگذشت زبان فارسی
 
نشست علمی ((سرگذشت زبان فارسی)) از سلسله نشست‌های ماه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، چهارشنبه ۲۸ فرودین ماه ۹۸ از ساعت ۴۵: ۱۰ با سخنرانی دکتر علی اشرف صادقی استاد برجسته حوزه زبان شناسی و عضو فرهنگستان ادب فارسی، در محل تالار کمال برگزار می‌شود.