نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سلسله جلسات قطب نما " حلقه های دانشجویی گفتگو محور "

سلسله جلسات قطب نما " حلقه های دانشجویی گفتگو محور "


سلسله جلسات قطب نما " حلقه های دانشجویی گفتگو محور "

۲۳/۹/۹۹

 

جامعه اسلامی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می‌کند: