نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شورای عمومی دانشکده

شورای عمومی دانشکده


نشست شورای عمومی دانشکده

۲۱/۱۱/۹۸‌‌‌‌‌‌‌‌

 

نشست شورای عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی با حضور ریاست محترم دانشگاه و هیأت همراه ایشان، ۱۴ بهمن ۹۸ برگزار شد. در این نشست مباحث و تبادل نظرهایی درخصوص مسائل آموزشی و پژوهشی دانشگاه و دانشکده، بین اعضای هیأت علمی و هیأت رئیسه دانشگاه مطرح گردید.