نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه داوطلبین آزمون دکتری سال 93

قابل توجه داوطلبین آزمون دکتری سال 93


قابل توجه داوطلبین آزمون دکتری سال 93

1393/02/21

قابل توجه داوطلبین آزمون دکتری سال 93
 
جدول مصاحبه شفاهی داوطلبین به شرح ذیل می باشد :
 
گروه زبان و ادبیات فارسی- چهارشنبه 24/2/93 و شنبه 27/2/93 -
 
گروه فلسفه - چهارشنبه 24/2/93 امتحان کتبی گرایش عصر جدید
 
گروه باستان شناسی - گرایش دوران اسلامی 28/2/93 - گرایش دوران تاریخی 29/2/93 - گرایش پیش از تاریخ 31/2/93 -
 
گروه زبان و ادبیات عرب - 22/2/93 - 24/2/93 - 27/2/93
 
گروه تاریخ - همه گرایش ها 22/2/93
 
* رشته زبانشناسی متعاقباً اعلام خواهد شد .