نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه معرفی شدگان آزمون ورودی دوره دکتری

قابل توجه معرفی شدگان آزمون ورودی دوره دکتری


قابل توجه معرفی شدگان آزمون ورودی دوره دکتری

1393/02/16

قابل توجه معرفی شدگان آزمون ورودی دوره دکتری
 
زمان مصاحبه داوطلبین برای کلیه رشته ها به جز رشته زبانشناسی شنبه 20/2/93 از ساعت 9 صبح و رشته زبانشناسی دوشنبه 22/2/93 از ساعت 9 صبح می باشد .
 
مدارک مورد نیاز :
 
- اصل مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد به همراه تصویر آن
 
- اصل مدارک پژوهشی ( شامل مقاله - تالیف - ترجمه و ... )
 
- اصل مدرک زبان و تصویر آن ( در صورت دارا بودن مدرک زبان )
 
- اصل فیش واریزی به مبلغ 750000 ریال به حساب 12180-187 بانک تجارت شعبه اردیبهشت به نام معاونت آموزشی دانشگاه تهران به همراه تصویر آن
 
- دو لوح فشرده حاوی کلیه مدارک و سوابق آموزشی و پژوهشی
 
- همراه داشتم پرینت قبولی و مدرک شناسایی عکس دار الزامی است
 
- دارندگان مدرک زبان حتما مدرک خود را به مهر و امضاء مرجع صادر کننده ممهور نمایند
 
شایان ذکر است عدم حضور در روز مصاحبه به منزله غیبت و انصراف قطعی تلقی خواهد شد .