نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست کنفرانس های بر خط اعلام شده

لیست کنفرانس های بر خط اعلام شده


لیست کنفرانس های بر خط اعلام شده (انجمن اروپایی مطالعات خاورمیانه)

۱۰/۷/۹۹

 

لیست کنفرانس‌های برخط اعلام شده توسط EURAMES - European Association for Middle Eastern Studies (انجمن اروپایی مطالعات خاورمیانه)

 

لیست کنفرانس های بر خطر اعلام شده