نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مجمع عمومی بازنشستگان

مجمع عمومی بازنشستگان


برگزاری مجمع عمومی عادی کانون بازنشستگان

1391/08/03

 

 پیرو بخشنامه شماره 165918 مورخ 10/7/91 درخصوص برگزاری مجمع عمومی عادی کانون بازنشستگان باستحضار میرساند: نوبت دوم مجمع  روز چهارشنبه 3/8/91 ساعت 15 در محل باشگاه دانشگاه (واقع در خیابان 16 آذر) بمنظور  انتخاب اعضاء هیات مدیره و بازرس تشکیل خواهد شد. لذا خواهشمند  است دستور فرمائید  مراتب به نحو مقتضی به اطلاع بازنشستگان محترم آن واحد رسانده شود.