نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مجموعه آئین نامه‌ها و شیوه نامه های آموزشی دوره‌های مختلف تحصیلی دانشگاه تهران سال 98

مجموعه آئین نامه‌ها و شیوه نامه های آموزشی دوره‌های مختلف تحصیلی دانشگاه تهران سال 98


مجموعه آئین نامه‌ها و شیوه نامه های آموزشی دوره‌های مختلف تحصیلی دانشگاه تهران سال 98

26/8/98

 

قابل توجه دانشجویان گرامی:

مجموعه آئین نامه‌ها و شیوه نامه‌های آموزشی دوره‌های تحصیلی دانشگاه تهران که در طول سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفته و به تصویب شورای آموزشی دانشگاه رسیده است، در وبگاه معاونت آموزشی به آدرس: https://academics.ut.ac.ir در دسترس می‌باشد. 

این مقررات برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ و پس از آن لازم الاجراء است و همه آئین نامه‌ها و شیوه نامه‌های مغایر با آن لغو و بلا اثر می‌گردد. بدیهی است دانشجویان ورودی سال‌های قبل همچنان تابع آئین نامه‌ها و شیوه نامه‌های آموزشی سال ورود خود می‌باشند.