نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدرسه نقد

مدرسه نقد


مدرسه نقد

12/6/96

 

کارگاه علمی (مدرسه نقد) با همکاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه الزهراء، انجمن نقد ادب عربی و انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، طی پنج روز از یازدهم تا شانزدهم شهریور ماه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار خواهد شد. هدف از این کارگاه ارتقا بخشیدن به سطح علمی استادان، کمک به رشد و بالندگی سطح تولیدات علمی اعم از مقالات و کتب، فراهم کردن بستر لازم برای ارتباطات بین المللی استادان رشته زبان و ادبیات عربی، تحرک بخشیدن و ایجاد پویایی و انگیزش‌های جدید و همچنین زمینه سازی برای گسترش نقد علمی و پشت سر نهادن نقد نظری و نظریه پردازی است. این کارگاه از حضور استادان برجسته کشورهای عربی همچون آقایان دکتر موسی ربابعه، دکتر عبدالنبی اصطیف، دکتر علی مهدی زیتون و دکتر عبدالعزیز بدرالقطان بهره مند خواهد بود.