نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مروری بر تجربه‌های آموزشی و پژوهشی در دو کشور آلمان و اتریش

مروری بر تجربه‌های آموزشی و پژوهشی در دو کشور آلمان و اتریش


دوشنبه‌های فرهنگ و پژوهش - مروری بر تجربه‌های آموزشی و پژوهشی در دو کشور آلمان و اتریش (گزارش مأموریت پژوهشی خارج از کشور)

۱/۱۰/۹۸‌‌