نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مزایده اجاره و اداره بوفه و واحد تکثیر و تایپ دانشکده

مزایده اجاره و اداره بوفه و واحد تکثیر و تایپ دانشکده


مزایده اجاره و اداره بوفه و واحد تکثیر و تایپ دانشکده

22/5/97

 

اطلاعیه مزایده بوفه :

دانشکده ادبیات و علوم انسانی اجاره و اداره بوفه دانشجویی خود را برای سال تحصیلی 97-98 به مزایده می گذارد . (قیمت پایه 10 میلیون)
داوطلبین پیشنهاد خود را حد اکثر تا 30 مرداد ماه  همراه با پیشینه شغلی مربوطه  تحویل امور دانشجویی   (اطاق 209 ) نمایند .
پس از بررسی لازم ,انتخاب پیمانکار با دانشکده است . 
برای اطلاع بیشتر می توانید با شماره 61112874 تماس حاصل فرمایید .
 
 

اطلاعیه مزایده واحد تکثیر و تایپ دانشجویی :

دانشکده ادبیات و علوم انسانی اجاره و اداره واحد تکثیر و تایپ دانشجویی خود را برای سال تحصیلی 97-98 به مزایده می گذارد . (قیمت پایه 3 میلیون)
داوطلبین پیشنهاد خود را حد اکثر تا 30 مرداد ماه  همراه با پیشینه شغلی مربوطه  تحویل امور دانشجویی   (اطاق 209 ) نمایند .
پس از بررسی لازم,انتخاب پیمانکار با دانشکده است . 
برای اطلاع بیشتر می توانید با شماره 61112874 تماس حاصل فرمایید .