نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسئول امور علمی اعضای هیات علمی

مسئول امور علمی اعضای هیات علمی


 

 

خانم حمیده شاکر عقدائی، مسئول امور علمی اعضای هیأت علمی دانشکده

 

شرح وظایف مسئول امور علمی اعضای هیأت علمی دانشکده

   

۱- هماهنگی جلسات جذب

   

۲- ارزیابی رشته‌های گروه‌ها

   

۳- تماس با اساتید داخلی و خارجی

   

۴- تنظیم جلسات جذب، ترفیع، ارتقا و تبدیل وضعیت اساتید

   

۵- بررسی فراخوان‌های متقاضیان جذب و تکمیل مدارک متقاضیان

   

۶- ارتباط با دفتر نماینده هیأت اجرایی جذب

   

۷- تهیه مکاتبات با مدیران گروه‌ها در خصوص تغییر وضعیت و ارتقا اساتید

   

۸- تکمیل فرم‌ها، نامه نگاری و ارسال مدارک به هیأت اجرایی و هیأت ممیزه ستاد

   

۹-پ یگیری امور مربوط به اساتید از دفتر معاونت آموزشی کل، کارگزینی و برنامه ریزی

   

۱۰- انجام و پیگیری امور مربوط به جذب، تغییر وضعیت، تمدید قرارداد، ترفیع و ارتقا سالیانه اعضا هیأت علمی

 

آدرس:

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - راهرو مدیریت

 

شماره تماس:

۶۱۱۱۲۹۳۹