نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسئله اراده آزاد

مسئله اراده آزاد


مسئله اراده آزاد

4/12/1393

 

انجمن علمی دانشجویان گروه فلسفه برگزار میکند :
 
مسئله اراده آزاد
 
انجمن علمی دانشجویان گروه فلسفه نشست تخصصی را تحت عنوان ( مسئله اراده آزاد ) با حضور دکتر بهرام زاده  هجدهم اسفند ماه از ساعت 17 الی 19 در تالار کمال دانشکده ادبیات برگزار میکند .