نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مصاحبه قبول شدگان تکمیل ظرفیت

مصاحبه قبول شدگان تکمیل ظرفیت


زمان مصاحبه قبول شدگان تکمیل ظرفیت دوره دکتری

1392/08/27

 
 
رشته تاریخ اسلام ( 26 آبان ماه ) 
مجموعه باستان شناسی ( 27 آبان از ساعت 13 ) 
زبان و ادبیات فارسی ( 27 آبان از ساعت 10 )