نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مصوبه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی

مصوبه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی


مصوبه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۹، در خصوص انتشار الکترونیک در سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تهران

۲۵/۱۲/۹۹‌

 

مدیران مسئول نشریات دانشجویی می‌توانند بعد از راه‌اندازی زیر‌سامانه، نشریه خود را به‌صورت الکترونیکی در سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تهران به آدرس stdpub.ut.ac.ir منتشر کنند، از این‌رو برای انتشار نشریات دانشجویی در این سامانه نیازی به ارسال اخذ مجوز مجدد نیست، اما برای انتشار الکترونیکی در سامانه‌ای غیر از سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تهران، لازم است مجوز لازم از کمیته ناظر بر نشریات اخذ شود.