نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مطالعات دیرین اقلیم شناسی

مطالعات دیرین اقلیم شناسی


مطالعات دیرین اقلیم شناسی در باستان شناسی

1391/07/26

 

انجمن علمی گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میکند : 
 
مطالعات دیرین اقلیم شناسی در باستان شناسی 
 
انجمن علمی گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات  سخنرانی تخصصی را با حضور  آقای دکتر عزیزی از اساتید برجسته دانشکده جغرافیا با موضوع (( مطالعات دیرین اقلیم شناسی در باستان شناسی )) سه شنبه دوم آبان ماه از ساعت 18 - 15 در محل تالار کمال دانشکده ادبیات برگزار میکند .