نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی-آیین نامه ها و بخشنامه ها

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی-آیین نامه ها و بخشنامه ها


 

 

مجموعه آئین نامه‌ها و شیوه نامه‌های آموزشی دوره‌های مختلف تحصیلی دانشگاه تهران سال ۹۸

 

 

 

کارشناسی

آئین نامه آموزشی مقطع کارشناسی (برای ورودی‌های سال ۱۳۹۳ و پس از آن)

آئین نامه تغییر رشته دانشجویان ساعی و کوشا

آئین نامه ایجاد و اجرای دوره کهاد دانشگاه تهران

 

کارشناسی ارشد

آئین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته (برای ورودی‌های سال ۱۳۹۴ و پس از آن)

مراحل انتخاب و تصویب پایان نامه کارشناسی ارشد

 

 

 

دکتری

فرآیند پژوهشی دوره دکتری تخصصی

دستور العمل دانشگاه تهران در خصوص آزمون مصاحبه دکتری ۹۸

مواد و ضرایب آزمون دکتری تخصصی ۹۸

آئین نامه آموزشی دکتری تخصصی (برای ورودی‌های سال ۱۳۹۵ و پس از آن)

آئین نامه آموزشی دکتری تخصصی PH.D

 

 

 

دانش آموختگان

گردش کار گزارش فراغت از تحصیل در اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه

مدارک مربوط به صدور گواهی موقت در کلیه مقاطع

مدارک مربوط به صدور دانشنامه و ریزنمرات رسمی فارسی در کلیه مقاطع

مدارک لازم جهت صدور تاییدیه و ریزنمرات برای مقاطع بالاتر

آئین‌نامه صدور گواهی رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد

هزینه تحصیلی (آموزش رایگان) دانشجویان در مقاطع مختلف و سال‌های مختلف

 

برنامه ریزی و امتحانات

آئین نامه انضباطی دانشجویان