نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی-تماس

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی-تماس


 

 

    لیست شماره تماس تلفنی و مسئولیت‌های کارکنان معاونت آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی    
         
   

کارکنان معاونت آموزشی

   
   

نام

شماره تماس

مسئولیت

   
   

دکتر جواد اصغری

_

معاون آموزشی دانشکده

   
   

_

   
   

زهرا مهرجو
مریم وفائی

۶۱۱۱۲۵۷۵-۶۱۱۱۲۵۷۶

مسئول دفتر معاونت

   
   

۶۶۴۰۷۴۲۱

   
         
   

کارکنان اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

   
   

نام

شماره تماس

مسئولیت

   
   

بابک سودمند

۶۱۱۱۲۵۰۶

رئیس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده

   
   

۶۶۴۹۵۳۷۹

   
   

_

۶۶۹۵۷۱۳۸

دفتررییس اداره آموزش

   
   

حمید علی مردانی

۶۱۱۱۲۵۹۴

معاون کارشناسی و دانش آموختگی

   
   

علی فرهمند

۶۱۱۱۲۵۴۹

معاون تحصیلات تکمیلی

   
   

مصطفی زارع

۶۱۱۱۲۵۰۸

مسئول واحد دفتر برنامه ریزی آموزشی و امتحانات، آزمون اشتمال

   
   

فرشته موسوی

۶۱۱۱۳۰۲۲

کارشناس اداره آموزش (گروه ادبیات عربی)

   
   

آذر مجردویند

۶۱۱۱۲۵۷۱

کارشناس اداره آموزش (گروه تاریخ)

   
   

دلبر عبادی

۶۱۱۱۳۵۸۹

کارشناس اداره آموزش (گروه باستان شناسی، فرهنگ و زبان‌های باستانی و ایرانشناسی )

   
   

شهلا عظیمی

۶۱۱۱۲۵۰۹

کارشناس اداره آموزش (گروه زبان و ادبیات فارسی)

   
   

منیژه چناری

۶۱۱۱۲۵۹۹

کارشناس اداره آموزش (گروه فلسفه، زبانشناسی همگانی)

   
   

سید علی رضا موسوی نیا

۶۱۱۱۲۵۷۳

کارشناس مرکز آموزش‌های آزاد

   
   

فیروزه احمدی

_

مسئول تدارکات و پشتیبانی اداره آموزش

   
   

 

دریافت فایل شماره تماس و ایمیل کارکنان اداره آموزش  

   
   

کارشناسان گروه ها

 

   
   

نام

شماره تماس

مسئولیت

   
   

شهناز سامیار

۶۱۱۱۲۵۶۱

کارشناس گروه باستان شناسی

   
   

۶۶۹۵۰۹۳۲

   
   

لیلا انصاری

۶۱۱۱۲۵۷۹

کارشناس گروه تاریخ

   
   

۶۶۴۹۵۳۸۰

   
   

لیندا قنواتی

۶۱۱۱۲۵۰۴

کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسی

   
   

۶۶۴۹۱۴۳۷

   
   

علیرضا صفا

۶۱۱۱۳۲۹۷

کارشناس گروه عربی

   
   

۶۶۴۹۱۴۳۴

   
   

اکرم موثق

۶۱۱۱۲۵۸۸

کارشناس گروه فلسفه

   
   

۶۶۴۰۷۵۵۰

   
   

مرضیه سعادت

۶۱۱۱۲۷۶۶

کارشناس گروه زبانشناسی

   
   

۶۶۹۵۰۹۳۳

   
   

۶۱۱۱۲۵۶۰

کارشناس گروه فرهنگ و زبانهای باستانی

   
   

۶۶۹۵۰۹۳۰