نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی-مدیر مرکز آموزشهای آزاد

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی-مدیر مرکز آموزشهای آزاد


 

بابک سودمند، مدیر مرکز آموزش‌های آزاد دانشکده
 
شرح وظایف مدیر مرکز آموزش‌های آزاد دانشکده دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 
۱- تهیه گزارش‌های مالی دوره
۲- تهیه گزارش‌های مرتبط با مرکز
۳- دعوت از اساتید مورد نیاز برگزاری
۴- اخذ مجوزهای مورد نیاز برگزاری دوره‌ها
۵- تهیه تقویم آموزشی سه ماهه یا ترمی دوره‌ها
۶- نظارت بر حسن اجرای دوره‌های آموزش‌های آزاد دانشکده
۷- مدیریت امور مربوط به صدور گواهینامه شرکت کنندگان در دوره‌ها
۸- ارائه مدارک و مستندات دوره‌ها به مراجع ذیربط در دانشکده و دانشگاه حسب مورد
۹- برنامه ریزی و مدیریت برگزاری دوره‌های آموزش‌های آزاد دانشکده مطابق مقررات دانشگاه
 
آدرس: دانشکده ادبیات - اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده - دفتر مدیریت
شماره تماس: ۶۱۱۱۲۵۰۶-۶۶۴۹۵۳۷۹