نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی-مسئول دفتر

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی-مسئول دفتر


 

خانم زهرا مهرجو، مسئول دفتر معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

شرح وظایف مسئول دفتر معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

۱- پاسخگویی به تلفن‌ها و مراجعان مربوطه

 

۲- ابلاغ دستورات صادره به اشخاص و ادارات تابعه

 

۳- جمع‌آوری و استخراج اطلاعات و سوابق مورد نیاز

 

۴- پیگیری مکاتبات ارسالی و دریافتی تا حصول نتیجه

 

۵- اطلاع رسانی وقایع و اخبار مرتبط به معاون آموزشی

 

۶- ساماندهی امور اداری و دفتری معاونت آموزشی دانشکده

 

۷- تهیه پیش نویس و پیگیری تایپ نامه‌ها و مستندات مورد نیاز

 

۸- گردآوری اطلاعات و نتایج اقدامات انجام شده درخصوص موارد ارجاعی

 

۹- انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

 

۱۰- دریافت، ثبت و تحویل کلیه نامه‌ها، مستندات و مکاتبات داخلی و خارجی

 

۱۱- تنظیم برنامه‌های روزانه، جلسات، ملاقات‌ها، سفرها و بازدیدهای معاون

 

۱۲- تشکیل بانک اطلاعاتی از سوابق، مکاتبات، مدارک دفتر و کوشش در نگهداری روزانه آنها

 

۱۳- آگاه نمودن اعضای شرکت‌کننده در جلسات و نشستهای مرتبط با معاونت و تنظیم وقت جلسات

 

۱۴- نگهداری و حفظ کلیه اسناد و مدارک براساس ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه و میزان محرمانگی آنها

 

۱۵- ارائه خدمات دریافت و ارسال پیام‌های الکترونیکی برای مسئولین ذیربط و ثبت و نگهداری سوابق مربوطه

 

۱۶- آماده کردن پیشینه‌ها و پرونده‌های مربوط به کمیسیون‌ها، نشستها و جلسات برای آگاهی و مطالعه معاون آموزشی

   

آدرس:

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - راهرو مدیریت - اتاق ۱۰۵

شماره تماس:

۶۱۱۱۲۵۷۵-۶۱۱۱۲۵۷۶