نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی-کارشناسان اداره آموزش

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی-کارشناسان اداره آموزش


 

                     
   

کارشناسان اداره آموزش تحصیلات تکمیلی

نام کارشناس

شماره تماس

مسئولیت

 
   

فرشته موسوی

۶۱۱۱۳۰۲۲

کارشناس اداره آموزش (گروه ادبیات عرب)

 
   

آذر مجردوبند

۶۱۱۱۲۵۷۱

کارشناس اداره آموزش (گروه تاریخ)

 
   

دلبر عبادی

۶۱۱۱۳۵۸۹

کارشناس اداره آموزش (گروه باستان شناسی، فرهنگ و زبان‌های باستانی و ایرانشناسی)

 
   

شهلا عظیمی

۶۱۱۱۲۵۰۹

کارشناس اداره آموزش (گروه زبان و ادبیات فارسی)

 
   

منیژه چناری

۶۱۱۱۲۵۹۹

کارشناس اداره آموزش (گروه فلسفه، زبانشناسی همگانی)

 
                       
 

شرح وظایف کارشناسان اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

 

 

 

 

 

 

 
   

۱- تشکیل پرونده دانشجویان

 

 

 

 

 

 

 

 
   

۲- ارائه گزارش ارزشیابی اساتید

 

 

 

 

 

 

 

 
   

۳- بررسی کارنامه و درج نمرات مهمان و تک درس

 

 

 

 

 

 

 
   

۴- اعمال تخفیف برای دانشجویان شاهد و ایثارگر

 

 

 

 

 

 

 
   

۵- وارد نمودن دروس هر ترم در سیستم جامع گلستان

 

 

 

 

 

 

 
   

۶- ارسال نامه معافیت تحصیلی و پیگیری آن پلیس +۱۰

 

 

 

 

 

 
   

۷- فارغ التحصیل نمودن دانشجویان و بررسی کارنامه آنها

 

 

 

 

 

 
   

۸- ثبت تاییدیه های دیپلم و پیش دانشگاهی در سیستم جامع

 

 

 

 

 

 
   

۹- تائید دانشنامه تحصیلی دانشجویان در هر ۳ مقطع تحصیلی

 

 

 

 

 

 
   

۱۰- بررسی دانشجویان مشروطی و اخراجی و عدم ثبت نام شده‌ها

 

 

 

 

 

 
   

۱۱- تهیه مکاتبات ارسال نمرات مهمان به دانشگاه‌ها

 

 

 

 

 

 

 
   

۱۲- تائید گواهی موقت تحصیلی دانشجویان در هر ۳ مقطع تحصیلی

 

 

 

 

 

 
   

۱۳- تهیه مکاتبات دریافت هزینه بورسیه از وزارت علوم

 

 

 

 

 

 
   

۱۴- تأیید و قفل نمرات و راهنمایی به اساتید در هنگام ثبت نمرات

 

 

 

 

 

 
   

۱۵- بررسی دانشجویان رتبه اول کارشناسی و اعلام به آموزش دانشگاه

 

 

 

 

 

 
   

۱۶- استرداد مبالغ برای دانشجویانی بستانکار از حسابداری دانشکده

 

 

 

 

 

 
   

۱۷- مکاتبه دانشجویان خارجی با مرکز معارف و استعلام نمره از آن مرکز

 

 

 

 

 

 
   

۱۸- صدور حکم اولیه اخراج به علت مشروطی بیش از حد نصاب و عدم ثبت نام

 

 

 

 

 

 
   

۱۹- تهیه مکاتبات دریافت مجوز سنوات برای دانشجویان کارشناسی

 

 

 

 

 

 
   

۲۰- تهیه مکاتبات تمدید اقامت و خروج و مراجعت دانشجویان خارجی

 

 

 

 

 

 
   

۲۱- تهیه مکاتبات با گروه و مرکز معارف و دانشکده زبان‌ها جهت ارائه دروس تکدرس

 

 

 

 

 

 
   

۲۲- کنترل ثبت نا واحدها در هر ترم و ارائه برگه انتخاب واحد به هر دانشجو

 

 

 

 

 

 
   

۲۳- تهیه مکاتبات صلاحیت عمومی برای پذیرفته شدگان بدون آزمون دردانشگاه

 

 

 

 

 

 
   

۲۴- تهیه مکاتبات تردد و ورود مهمانان دانشجویان دکتری و ارشد هنگام دفاع

 

 

 

 

 

 
   

۲۵- انجام تسویه مالی دانشجویان کارشناسی قبل ۹۳(( ترم ۱۱و۱۲))و بعد از ورودی ۹۳ ((ترم ۱۰))

 

 

 

 

 

 
   

۲۶- ارسال درخواست کارت دانشجویان از سیستم پیش خوان خدمت گلستان و ارسال به مرکز انفورماتیک

 

 

 

 

 

 
   

۲۷- ارسال گزارش فارغ التحصیلی ((۱۱۸۰))، تسویه حساب از دانشکده جهت تائید به دانشگاه تهران.

 

 

 

 

 

 
   

۲۸- ثبت اطلاعات استاد و ایجاد شماره اساتید در سیستم جامع و اضافه نمون سرترم اساتید در هرترم

 

 

 

 

 

 
   

۲۹- تهیه مکاتبات فعال نمودن کد دروس جدید در سیستم و درخواست فعال سازی از سیستم جامع

 

 

 

 

 

 
   

۳۰- تهیه مکاتبات با کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه جهت دانشجویان متقاضی انتقال / مهمان دائم / ترمی

 

 

 

 

 

 
   

۳۱- تهیه مکاتبات تأیید مقاطع قبلی دانشجویان فارغ التحصیل دانشکده به دانشگاه‌های دیگر

 

 

 

 

 

 
   

۳۲- ارسال نامه به گروه جهت مشخص نمودن دروس باقیمانده دانشجویان مقطع کارشناسی جهت فارغ التحصیلی

 

 

 

 

 

 
   

۳۳- پذیرش الکترونیکی دانشجویان ورودی جدید در مقطع کارشناسی و ثبت نام الکترونیکی دانشجویان خارجی

 

 

 

 

 

 
   

۳۴- بایگانی پرونده‌های دانشجویان فارغ التحصیل و اسکن مدارک آنها درسیستم کی داک sdr دانشگاه تهران

 

 

 

 

 

 
   

۳۵- تهیه مکاتبات تغییر وضعیت درسیستم جامع جهت انجام اصلاحات درکارنامه تحصیلی دانشجویان قدیم

 

 

 

 

 

 
   

۳۶- ارسال نامه نظام وظیفه دانشجویان مشمول فارغ التحصیلی - انصرافی- اخراجی - محروم در هر ۳ مقطع تحصیلی

 

 

 

 

 

 
   

۳۷- تهیه مکاتبات اعلام نظر شروع به تحصیل برای پذیرفته شدگان شرایط خاص از اداره کل مرکزی دانشگاه

 

 

 

 

 

 
   

۳۸- ارسال سیستماتیک درخواست‌های انصرافی و محرومی و انتقالی دانشجویان در هر ۳ مقطع تحصیلی به دانشگاه تهران

 

 

 

 

 

 
   

۳۹- تهیه مکاتبات برای دانشجویانی که کارت المثنی خود را مفقود نموده‌اند وکسب مجوز از اداره کل مرکزی دانشگاه

 

 

 

 

 

 
   

۴۰- ارسال نامه به دانشگاه جهت باز نمودن پذیرش غیرحضوری برای پذیرفته شدگانی که با دلایل مستدل موفق به ثبت نام نشده‌اند.

 

 

 

 

 

 
   

۴۱- تهیه مکاتبات با کمیته انضباطی دانشگاه برای دانشجویانی که نامه آن مرکز را دارند و کسب مجوز فارغ التحصیلی دانشجویان از آن کمیته مذکور

 

 

 

 

 

 
   

۴۲- محاسبه هزینه‌های دلاری برای دانشجویان خارجی از ورودی ۹۱ و هزینه‌های ریالی تا سال ۹۰ با مطابقت نرخ ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی

 

 

 

 

 

 
   

۴۳- تهیه مکاتبات با گروه جهت تطبیق واحدهای دانشجویان انصرافی از دانشگاه‌های دولتی ((ترم تطبیقی)) و بررسی و اظهار نظر درباره نمرات مهمانی ((نمره ۱۲ تا ۱۳.۹۹))

 

 

 

 

 
   

۴۴- کنترل نهایی حذف و اخذ و حذف اضطراری دانشجویان در مقطع کارشناسی-ودانشجویانی که مشروط شده یا از کف واحد پایین‌تر اخذ نموده‌اند.و ثبت پایان ترمیم در سیستم جامع

 

 

 

 
   

۴۵- بارگزاری تمامی مدارک دانشجویانی که جهت انجام امور مختلف ((محروم از تحصیل - انصرافی- اخراجی - فارغ التحصیلی-انتقالی)) در هر ۳ مقطع تحصیلی در sdr دانشگاه تهران

 

 

 

 
   

۴۶- تهیه مکاتبات دریافت هزینه مالی استاتید داور داخلی و گرفتن حکم جدید و شماره حساب از داوران خارجی و ارسال نامه به حسابداری جهت واریز مبلغ و پیگیری آن هنگام دفاع

 

 

 

 
   

۴۷- تهیه مکاتبات گرفتن استعلام از مرکز مشاوره دانشجویی برای دانشجویانی که مشکل خاصی دارند و همچنین جهت تأیید مدارک پزشکی و ثبت مرخصی تحصیلی یا حذف پزشکی یک سری از دروس در پایان ترم