نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی-کارشناسان گروه ها

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی-کارشناسان گروه ها


           
 

کارشناسان گروه‌های آموزشی

نام کارشناس

شماره تماس

مسئولیت

 
 

شهناز سامیار

۶۱۱۱۲۵۶۱

کارشناس گروه باستان شناسی

 
 

۶۶۹۵۰۹۳۲

 
 

لیلا انصاری

۶۱۱۱۲۵۷۹

کارشناس گروه تاریخ

 
 

۶۶۴۹۵۳۸۰

 
 

لیندا قنواتی

۶۱۱۱۲۵۰۴

کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسی

 
 

۶۶۴۹۱۴۳۷

 
 

علیرضا صفا

۶۱۱۱۳۲۹۷

کارشناس گروه عربی

 
 

۶۶۴۹۱۴۳۴

 
 

اکرم موثق

۶۱۱۱۲۵۸۸

کارشناس گروه فلسفه

 
 

۶۶۴۰۷۵۵۰

 
 

مرضیه سعادت

۶۱۱۱۲۷۶۶

کارشناس گروه زبانشناسی

 
 

۶۶۹۵۰۹۳۳

 
 

۶۱۱۱۲۵۶۰

کارشناس گروه فرهنگ و زبانهای باستانی

 
 

۶۶۹۵۰۹۳۰

 
           

شرح وظایف کارشناسان گروه‌های آموزشی

 

 
 

۱- تسویه حساب گروه

 

 

 

 
 

۲- اسکن مدارک قبل از سال ۹۶

 

 

 
 

۳- برنامه ریزی کلاسهای درسی ترمی

 

 

 
 

۴- هماهنگی جهت پذیرایی جلسات گروه

 

 
 

۵- تهیه آرشیو از ایمیل آدرس اساتید

 

 

 
 

۶- ارسال نمرات دستی تکدرس و میهمان

 

 
 

۷- ارسال نامه‌های داوری پایان نامه

 

 

 
 

۸- امانت دهی کتاب‌ها (به طور موقت)

 

 

 
 

۹- ارائه موضوعات پایان نامه در جلسات

 

 
 

۱۰- احکام اساتید به آموزش و حسابداری

 

 
 

۱۱- اخذ امضا کارنامه‌ها از مدیر گروه

 

 

 
 

۱۲- دعوت استادان جهت شرکت در جلسات گروه

 

 
 

۱۳- اعلام حضور غیاب دانشجویان پردیس البرز

 

 
 

۱۴- راهنمایی دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی

 

 
 

۱۵- تایپ سوالات پایان ترم تعدادی از استادان

 

 
 

۱۶- هماهنگی جلسات و برگزاری کارگاه‌های گروه

 

 
 

۱۷- اعلام افراد غایب و عدم حضور در کلاس درسی

 

 
 

۱۸-پ اسخگویی به سوالات مراجعه کنندگان متفرقه

 

 
 

۱۹- انجام کارهای فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری

 

 
 

۲۰- هماهنگی همایشهای گروه با روابط عمومی دانشکده

 

 
 

۲۱- تهیه لیست حضور و غیاب دروس برای پرونده اساتید

 

 
 

۲۲- تهیه و طراحی کلیه فرمها و جداول مربوط به گروه

 

 
 

۲۳- انجام امور مربوط به مأموریت‌های پژوهشی استادان

 

 
 

۲۴- دریافت گواهی اشتغال اساتید مدعو و ارزیابی آنان

 

 
 

۲۵- ثبت نمرات استادان مدعو و برخی از استادان گروه.

 

 
 

۲۶-و رود اسامی و اطلاعات پایان نامه‌ای دانشجویان

 

 
 

۲۷- هماهنگی و تهیه صورت جلسات مربوط به آزمون اشتمال

 

 
 

۲۸- تنظیم و بروزرسانی پیام‌های روی برد و نصب اطلاعات

 

 
 

۲۹- انجام مکاتبات جهت صدور معرفی نامه برای دانشجویان

 

 
 

۳۰-پ یگیری جهت ثبت نمرات دانشجویان در مقاطع سه گانه.

 

 
 

۳۱- انجام امور اداری دانشجویان استعداد درخشان هر ورودی

 

 
 

۳۲- اخذ امضا صورتجلسات دفاعیه از اساتید هیات راهنمایی

 

 
 

۳۳- تطبیق واحدهای دروس تغییر رشته‌ای ها / فارغ التحصیلی

 

 
 

۳۴- ثبت پروپوزالهای کارشناسی ارشد و دکتری در (عدل مظلوم)

 

 
 

۳۵- انجام امور مربوط به سفرهای علمی و بازدیدهای دانشجویی

 

 
 

۳۶- اعلام ساعات مشاوره و راهنمایی ساساتید در پایان نامه‌ها

 

 
 

۳۷- دریافت مراسلات استادان و دانشجویان و هماهنگی جهت تحویل

 

 
 

۳۸- تنظیم صورتجلسات آموزشی، پژوهشی، جذب و اخذ امضا اساتید

 

 
 

۳۹- انجام امور مربوط به ترفیع و ارتقا برخی از استادان گروه.

 

 
 

۴۰- هماهنگی جهت مصاحبه و پذیرش دانشجویان بورسیه و اعلام نتایج

 

 
 

۴۱- انجام امور پژوهشی دانشجویانی که در مرحله تدوین رساله اند.

 

 
 

۴۲- حضور غیاب کلاس‌ها در هر نیمسال تحصیلی و اعلام به اداره آموزش

 

 
 

۴۳- اعلام ظرفیت راهنمایی و مشاوره استادان برای پذیرش پایان نامه

 

 
 

۴۴- مرحله پژوهشی (سیستم عدل) و هماهنگ با مسئول دریافت پروپزال ها

 

 
 

۴۵- نامه نگاری از طریق اتوماسیون (کارهای مرتبط با جذب هیات علمی )

 

 
 

۴۶- نصب اطلاعیه‌ها و برنامه‌های درسی و امتحانی در تابلو‌های اعلانات.

 

 
 

۴۷- برگزاری آزمون دکتری (مصاحبه) ارسال و ثبت نمرات پس بررسی مدارک

 

 
 

۴۸- تحویل پایان نامه‌های ارشد در رساله‌های دکتری برای ثبت در کتابخانه

 

 
 

۴۹- اطلاع رسانی کلیه بخشنامه‌ها ی اداری و آموزشی به دانشجویان و اساتید

 

 
 

۵۰- دریافت تمدید سنوات دانشجویان و ارائه در جلسه و ارسال همراه صورتجلسه

 

 
 

۵۱- نامه نگاری از طریق اتوماسیون (کارهای مرتبط با آموزش در مرحله آموزشی)

 

 
 

۵۲- انجام و پیگیری کارهای مربوط به بازنگری دروس بعد از تایید اساتید کارگروه

 

 
 

۵۳- معرفی اسامی اساتید مدعو و مشخصات آنها برای دریافت نام کاربری برای ثبت نمرات

 

 
 

۵۴- راهنمایی دانشجویان در انتخاب واحد درس‌ها و راهنمایی دانشجویان ایرانی و خارجی

 

 
 

۵۵- ارسال درخواست دانشجویان، اخذ سوال از اساتید و برگزاری و اعلام نمرات آزمون جامع

 

 
 

۵۶- اعلام تاریخ ابلاغ پایان نامه‌ها به دانشجویان و دریافت گزارش‌های ۳ و ۶ ماهه آنها

 

 
 

۵۷- اعلام اسامی اساتید مدعو و مشخصات آنها به اداره حراست برای ورود و خروج به دانشگاه

 

 
 

۵۸- اطلاع رسانی و هماهنگی برنامه‌های درسی به اساتید گروه و مدعو و نمایندگان دانشجویان

 

 
 

۵۹- ارسال هزینه‌های سفر اساتید و هماهنگی برای ماموریت‌های پژوهشی و فرصت مطالعاتی آنها

 

 
 

۶۰- اعلام اطلاعیه‌ها برای اطلاع عمومی دانشجویان و اساتید در کانال اطلاع رسانی فضای مجازی

 

 
 

۶۱- استخراج آمار دانشجویان و تهیه کپی سوالات به تعداد آمار هر کلاس و ارسال به مخزن امتحانات

 

 
 

۶۲- همکاری در برگزاری کارگاه‌های آموزشی و همایش‌ها و نشست‌های علمی گروه زبان و ادبیات فارسی

 

 
 

۶۳- معرفی استادان گروه زبان و ادبیات فارسی جهت تدریس فارسی عمومی به دانشکده‌های دانشگاه تهران

 

 
 

۶۴- تعیین دروس پیش نیاز برای دانشجویان ارشد غیر مرتبط و چک کردن نامه‌ها و لیست انتخاب واحد آنها

 

 
 

۶۵- اعلام مجزای تاریخ برگزاری امتحانات و ارسال سربرگ به ایمیل اساتید و اخذ سوالات براساس برنامه ترمی

 

 
 

۶۶- دریافت فرم‌های انتخاب موضوع پابان نامه پس از هماهنگی و تایید دکتر مصباحیان برای ارائه در شورای گروه

 

 
 

۶۷- مشخص کردن زمان پیش دفاع و دفاع و اعلام ساعت دفاعیه و هماهنگی با تالارها و اعلام به اساتید و دانشجویان

 

 
 

۶۸- اخذ امضا ء فرم‌های حق التحقیق و حق التدریس و تهیه مدارک کارگزینی آنها و پیگیری دریافتی آنها از حسابداری

 

 
 

۶۹- بررسی سیستم جذب استاد دانشگاه و نامه نگاری‌های مربوط به آن و هماهنگی انجام جلسات سخنرانی برای اساتید در شرف جذب

 
 

۷۰- استخراج اسامی و اطلاعات دانشجویان در شرف و حین مرحله پژوهشی (سیستم جامع) و اعلام آنها به اساتید مربوطه و دانشجویان

 
 

۷۱- ارتباط و تعامل با انجمن علمی گروه برای برگزاری جلسات دوره‌ای با اساتید و مدیر گروه درخصوص سخنرانی‌ها و فعالیت‌های علمی

 
 

۷۲- هماهنگی و ارسال نامه نشستهای علمی دانش آموزی با حراست دانشگاه تهران جهت دیدار با استاد محترم جناب آقای دکتر شفیعی کدکنی

 
 

۷۳- نامه نگاری از طریق اتوماسیون (کارهای مرتبط به تحصیلات تکمیلی و پژوهشی) و اعلام ظرفیت‌های پذیرش در هر مقطع (نامه نگاری)

 
 

۷۴- ارسال پروپزال ها پس از تایید شورای گروه و هماهنگ با مسئول ارائه در جلسه گروه، پس از اخذ امضاءهای مورد نیاز به اداره آموزش

 
 

۷۵-پ اسخگویی به تلفن‌های گروه درخصوص امور مربوط به دانشجویان و اساتید و همینطور ارتباط با سایر دانشگاه‌ها و موسسات فلسفی مرتبط با گروه

 
 

۷۶- ارتباط با مرکز انفورماتیک دانشکده و دانشگاه برای رفع مشکلات پیش آمده برای اساتید حوزه سیستم‌های جامع آموزشی و سامانه اطلاعات پژوهشی و سایر

 
 

۷۷- ارتباط و همکاری با معاونت پژوهشی درخصوص گرنت پژوهشی اساتید (تایید اعتبار مقالات و کتاب‌ها) و پیگیری کارهای مربوط به ارائه و داوری مقالات در دفتر مجله