نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی-کارشناس مرکز آموزشهای آزاد

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی-کارشناس مرکز آموزشهای آزاد


 

سید علیرضا موسوی نیا، کارشناس مرکز آموزش‌های آزاد دانشکده
 
شرح وظایف کارشناس مرکز آموزش‌های آزاد دانشکده دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 
۱- تهیه و تکمیل جدول یا فرم‌های حق الزحمه
۲- انجام امور اطلاع رسانی دوره‌های آموزش آزاد
۳- تهیه بایگانی از اقدامات و فعالیت‌های انجام شده
۴- نظارت و ارزیابی دوره‌های آموزشی برگزار شده
۵- اقدام و پیگیری نامه‌های ارجاعی از طرف مدیریت
۶- تهیه پیش نویس نامه های مربوط به حوزه کاری خود
۷- پیگیری وصول مطالبات دانشگاه از محل برگزاری کلاس‌های آموزش آزاد
۸- پیگیری امور مربوط به برگزاری کلاسهای آموزش آزاد از جمله محل برگزاری کلاس، هماهنگی با مدرس، تدارکات، امور عمومی و …
 
آدرس: دانشکده ادبیات - اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده - دفتر آموزش‌های آزاد دانشکده
شماره تماس: ​۶۶۹۵۷۱۳۸