نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون آموزشی و نحصیلات تکمیلی

معاون آموزشی و نحصیلات تکمیلی


 

 

  دکتر جواد اصغری، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
 

شرح وظایف معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

   

معاونت آموزشی دانشکده وظیفه برنامه ریزی، مدیرت و هدایت کلیه امور آموزشی دانشکده را در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین‌نامه‌های آموزشی، تصمیم‌گیری درباره مسائل آموزشی، سیاست گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم درجهت گسترش و ارتقاء کیفیت آموزشی و اجرای دوره‌های آموزشی و ارزیابی آنها را بر عهده دارد. برخی از وظایف و اختیارات این معاونت به شرح ذیل است:

   

۱- بررسی و پایش مستمر وضعیت آموزشی دانشکده

   

۲- انجام سایر امور محوله از جانب رئیس دانشکده

   

۳- بازدید و سرکشی از واحدها و مراکز آموزشی تحت پوشش

   

۴- مدیریت و راهبری امور چاپ و انتشار یافته های حوزه آموزش

   

۵- برنامه ریزی به منظور ارتقا و بهبود مستمر خدمات آموزشی دانشکده

   

۶- مدیریت ایجاد و توسعه قطب‌های آموزشی در سطح معاونت آموزشی دانشکده

   

۷- پیگیری و هماهنگی جذب منابع مادی و معنوی جهت تحقق اهداف حوزه معاونت

   

۸- مدیریت و راهبری رویدادهای آموزشی در چارچوب سیاستهای کاری حوزه معاونت

   

۹- کنترل شاخص‌های ارزیابی آموزشی دانشکده بر مبنای شاخص های آموزشی دانشگاه

   

۱۰- برنامه ریزی، ضابطه گذاری و نظارت بر توزیع بورس‌ها و تسهیلات آموزشی در دانشکده

   

۱۱- برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در خصوص توسعه و تقویت زیرساخت های آموزشی دانشکده

   

۱۲- برنامه ریزی و نظارت بر ارائه آموزشه ای تخصصی، ویژه و خاص در معاونت آموزشی دانشکده

   

۱۳- انجام مطالعات و برنامه‌ریزی‌های لازم به منظور گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی گروه ها

   

۱۴- مدیریت و نظارت بر حسن اجرای طرح ها و برنامه های حوزه آموزش در معاونت آموزشی دانشکده

   

۱۵- توسعه و تقویت پتانسیل ها، ظرفیتها و مزیتهای رقابتی معاونت آموزشی دانشکده در حوزه آموزش

   

۱۶- معرفی توانمندی های تخصصی و خدمات آموزشی معاونت آموزشی دانشکده به سایر سازمانها و مراجع مرتبط حسب نیاز

   

۱۷- رایزنی جهت توسعه ارتباطات و تعاملات کاری با نهادها، سازمانها و مراجع تخصصی داخلی و خارجی در حوزه آموزش

   

۱۸- برنامه‌ریزی توسعه آموزش های عالی و مراکز آموزش بین‌المللی بر اساس سیاست های کلان معاونت آموزشی دانشکده

   

۱۹- برنامه ریزی اجرا و نظارت بر توسعه کاربرد روش ها و فناوری های نوین آموزشی در مجموعه معاونت آموزشی دانشکده

   

۲۰- تصمیم سازی و تصمیم گیری در خصوص ایجاد، انحلال، توسعه و کاهش برنامه ها و مراکز آموزشی در چارچوب مقررات مربوطه

   

۲۱- مدیریت و هماهنگی امور جذب، نگهداشت و ریزش اعضای هیات علمی دانشکده در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوطه

   

۲۲- برنامه‌ریزی جهت توسعه آموزش‌های علمی و کاربردی مبتنی بر قابلیت‌ها و توانمندی‌های علمی و تحقیقاتی معاونت آموزشی دانشکده

   

۲۳- متوازن سازی و اعمال هماهنگی در فعالیت ها و برنامه های آموزشی گروه ها، اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی و واحدهای زیر مجموعه

   

۲۴- پیگیری و هماهنگی ایجاد و توسعه زیرساختارها و امکانات و منابع آموزشی مورد نیاز در سطح استاندارد و در چارچوب مقررات مربوطه

   

۲۵- کنترل و نظارت بر ارتقای کمی و کیفی برنامه های آموزشی تخصصی و کاربردی در مجموعه معاونت آموزشی دانشکده و اصلاح و بازنگری منابع آموزشی حسب نیاز

   

۲۶- مدیریت امور آموزشی دانشکده نظیر برنامه ریزی آموزشی، انتخاب واحد، پذیرش دانشجویان ورودی جدید، امور فارغ التحصیلان و دانش آموختگان، امتحانات و ….

   

۲۷- تهیه و تنظیم سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و چشم انداز آموزشی دانشکده و پیگیری مراحل تصویب، ابلاغ، اجرا و به روز کردن آنها با توجه به سند راهبردی دانشگاه و دانشکده

   

۲۸- تهیه و ارائه گزارش‌های رسمی سالانه از وضعیت آموزشی دانشکده و تغییرات نما گرهای آموزشی در طول دوره‌های معین به تفکیک موضوع، رشته، گروه جهت ارائه به مراجع ذیربط

   

۲۹- سازماندهی و استقرار نظام‌های سنجش و ارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان و برنامه ریزی به منظور رفع کاستی‌ها و نواقص از طریق گروه ها و اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده

   

۳۰- تهیه و پیشنهاد برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت آموزشی دانشکده با همکاری کلیه گروه های آموزشی و اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی و پیگیری و هدایت مستمر امور مربوط به تصویب، اجرا و اصلاح آنها