نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی سامانه ثبت درخواست اداره کل بورس و اعزام دانشجویان خارج

معرفی سامانه ثبت درخواست اداره کل بورس و اعزام دانشجویان خارج


 

اطلاعیه فرصت مطالعاتی 96 :

پیرو نامه شماره ۱۸۶۶۳/‏۳/‏۱۲۲‬ مورخ ۰۲/‏۰۲/‏۹۶‬ این معاونت و تقاضای اعلام و افزایش سهمیه فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی خارج از کشور در سال ۹۶ از سازمان امور دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری؛ به استحضار می‌رساند با توجه به اعلام آن سازمان؛ در حال حاضر امکان افزایش سهمیه دانشگاه تهران از ۱۵۰ نفر به ۲۰۰ نفر وجود ندارد. لذا با عنایت به عملکرد دانشگاه و اعتبارات سازمان امور دانشجویان؛ مطابق سنوات گذشته سهمیه دانشگاه بر اساس آمار دانشجویان شاغل به تحصیل (ورودی ۹۳) هر پردیس / ‏‬ دانشکده و... با تعداد سهمیه ۱۵۰ نفر طبق جدول پیوست خواهد بود. خواهشمند است دستور فرمایند با مد نظر قرار دادن شیوه نامه اجرایی مربوطه طبق فرایند ارسالی نسبت به معرفی و ارسال مدارک دانشجویان واجد شرایط شاغل به تحصیل در دوره دکتری تخصصی در قالب ظرفیت اعلامی باقید سهمیه سال ۹۶ اقدام لازم به عمل آید. ارسال مدارک متقاضیان خارج از ظرفیت بدون هماهنگی با این معاونت میسر نخواهد بود. چنانچه تا پایان شهریورماه؛ گروههای آموزشی نسبت به معرفی متقاضیان اقدام ننمایند؛ سهمیه‌ها به متقاضیان سایر پردیس / ‏‬ دانشکده‌های دارای داوطلب؛ تعلق خواهد گرفت.
 
-لازم است همزمان با تکمیل مدارک و ارسال آن از سوی پردیس / ‏‬ دانشکده‌ها؛ کلیه متقاضیان از طریق سامانه ثبت درخواست اداره کل بورس و اعزام دانشجویان خارج به آدرس: http//:Portal.Saorj.ir نسبت به ثبت درخواست؛ بارگذاری مدارک و مستندات و اخذ کد پیگیری اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم ثبت درخواست در سامانه فوق؛ ارسال درخواست از سوی این معاونت امکانپذیر نخواهد بود.
 

 

عطف به نامه شماره ۱۶۵۳۶/‏۳/‏۱۲۲‬ مورخ ۳۰/‏۰۱/‏۹۶‬ ‬ ‬ در خصوص درخواست اعلام سهمیه فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور سال ۹۶ این دانشگاه؛ به استحضار می‌رساند مدت ارسال مدارک و مستندات متقاضیان این فرصت با سهمیه سال ۹۵ به پایان رسیده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایند از ارسال مدارک تا اعلام سهمیه سال ۹۶ از سازمان امور دانشجویان وزارت به این اداره کل خودداری گردد. همچنین با توجه به معرفی سامانه ثبت درخواست اداره کل بورس و اعزام دانشجویان خارج؛ از این پس کلیه دانشجویان دوره دکتری متقاضی باید از طریق آدرس: Portal.Saorj.ir:/‏/‏http ‬ همزمان با تکمیل کاربرگ های لازم نسبت به ثبت نام در سامانه فوق اقدام و کد رهگیری دریافت نمایند. مراتب جهت اطلاع رسانی در وبگاه پردیس / ‏‬ دانشکده‌ها و دانشجویان دوره دکتری ارسال می‌گردد.