نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

منابع آزمون دکترا-عربی1

منابع آزمون دکترا-عربی1


 

منابع آزمون دکتری رشته مطالعات ترجمه عربی
 
۱-اصول نظری ترجمه
-نظریه های ترجمه در عصر حاضر، ادوین گنتزلر ترجمه علی صلح جو، نشر هرمس
-نظرها و نظریه های ترجمه، نادر حقانی، نشر امیرکبیر
-گفتمان و ترجمه، علی صلح جو، نشر مرکز
 
‌۲-ترجمه از فارسی به عربی
-مجموعه شش جلدی مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی، شهید مطهری، شامل: انسان و ایمان، جهان بینی توحیدی، وحی و نبوت، انسان در قرآن، جامعه و تاریخ، زندگی جاوید
 
۳-ترجمه ادبی
-ثلاثیه نجیب محفوظ
-الحیوان جاحظ
-عیون الاخبار ابن قتیبه
-الکامل مبرّد
 
۴-ترجمه غیر ادبی
-مقدمه ابن خلدون
-فتوح البلدان بلاذری
-تکوین العقل العربی، محمد عابد الجابری
 
۵-زبان تخصصی
 
-The theory and practice of translation, Eugene A, Naida and Charles R, Taber, BRILL, LEIDEN,1982. 
 
- -Translation Quality Assessment,  Juliane  House, Tubingen,1997.