نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مناسبات فرهنگی و تجاری ایران و چین

مناسبات فرهنگی و تجاری ایران و چین


مناسبات فرهنگی و تجاری ایران و چین

5/12/1393

 

انجمن ایرانی تاریخ برگزار میکند :
 
مناسبات فرهنگی و تجاری ایران و چین
 
انجمن ایرانی تاریخ همایش یک روزه مناسبات فرهنگی و تجاری ایران و چین را ششم اسفند ماه از ساعت 8 الی 17 در تالار باستانی پاریزی دانشکده ادبیات برگزار میکند .