نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نتایج اولیه دکتری بدون آزمون (استعداد درخشان)سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه تهران

نتایج اولیه دکتری بدون آزمون (استعداد درخشان)سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه تهران


نتایج اولیه دکتری بدون آزمون (استعداد درخشان)سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه تهران

13/05/95

 

اعلام نتایج اولیه دکتری بدون آزمون (استعداد درخشان)سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه تهران
 
 
 
بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان دکتری تخصصی Ph.D بدون آزمون (استعدادهای درخشان ) سال ۹۵ می‌رساند:
 
نتایج اولیه ارزیابی 10 پردیس / دانشکده در وبگاه حوزه معاونت آموزشی دانشگاه قابل رویت می باشد.