نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نخستین هم اندیشی پژوهشگران ((مطالعات خلیج فارس)) و ((اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی))

نخستین هم اندیشی پژوهشگران ((مطالعات خلیج فارس)) و ((اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی))


نخستین هم اندیشی پژوهشگران ((مطالعات خلیج فارس)) و ((اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی))

12/9/96

 

گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می‌کند
 
نخستین هم اندیشی پژوهشگران ((مطالعات خلیج فارس)) و ((اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی))
 
نخستین هم اندیشی پژوهشگران، دانش آموخته گان و علاقمندان ((مطالعات خلیج فارس)) و ((اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی))، سیزدهم آذرماه ۱۳۹۶، از ساعت ۳۰: ۱۴ با سخنرانی اساتید برجسته این حوزه در تالار اقبال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می‌شود.
 
 
گزارش مراسم :
 
نخستین هم‌اندیشی پژوهشگران و دانش آموختگان دو گرایش «مطالعات خلیج فارس» و «اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی» رشته تاریخ، با سخنرانی اساتید برجسته این حوزه، آقایان دکتر صفت گل، دکتر وثوقی و دکتر رشتیانی ۱۳ آذر ۱۳۹۶ در تالار اقبال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.
 
در ابتدا استادان حاضر، در خصوص اهداف تأسیس این دو شاخه مطالعاتی، روند شکل‌گیری و تکامل آن، آسیب‌شناسی وضع موجود و برنامه‌های پیشنهادی برای بهبود واحد‌های آموزشی و چگونگی رشد جایگاه این دو گرایش به بحث و تبادل نظر پرداختند. همچنین در ادامه تعدادی از دانش آموختگان و دانشجویان این رشته‌ها، در مورد دستاوردهای علمی و عملی خود سخن گفتند و در خصوص رفع بسیاری از موانع تجربه شده، راهکارهایی ارائه دادند.