نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نخستین کنفرانس معنی‌شناسی و نحو

نخستین کنفرانس معنی‌شناسی و نحو


فراخوان نخستین کنفرانس معنی‌شناسی و نحو زبان‌های ایرانی

1392/08/16

 
 
فراخوان نخستین کنفرانس معنی‌شناسی و نحو زبان‌های ایرانی
 
 
از تمامی اساتید، دانشجویان و پژوهشگران رشتۀ زبان‌شناسی دعوت می‌شود در نخستین کنفرانس ملّی معنی‌شناسی و نحو زبان‌های ایرانی و نیز در جشن نیم قرن زبان‌شناسی در ایران شرکت نمایند. 
 
زمان: سه شنبه نهم و چهارشنبه دهم اردیبهشت ماه 1393
مکان: دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه تهران
 
رئیس کنفرانس
علی درزی (استاد زبان‌شناسی، دانشگاه تهران)
 
دبیر علمی و اجرایی کنفرانس
نگین ایلخانی‌پور (دانشجوی دکتری تخصّصی زبان‌شناسی، دانشگاه تهران)
 
کمیتۀ علمی
مزدک انوشه (استادیار، دانشگاه تهران)
محمود بیجن‌خان (دانشیار، دانشگاه تهران)
کوروش صفوی (استاد ،دانشگاه علامه طباطبایی)
محمّد عموزاده (دانشیار، دانشگاه اصفهان)
یادگار کریمی (استادیار، دانشگاه کردستان)
ارسلان گلفام( دانشیار ، دانشگاه تربیت مدرس)
 
کمیتۀ اجرایی 
هماهنگی‌های علمی: رامین رحمانی، راضیه شجاعی
هماهنگی‌های اجرایی: پری‌ناز دادرس، مینا رضوانیان
 
محورهای کنفرانس
مطالعۀ نظری و کاربردی زبان‌های ایرانی با محوریّت
- معنی‌شناسی
- نحو
- تعامل نحو و معنی‌شناسی
- زبان‌شناسی رایانه‌ای (نحو و معنی‌شناسی)
 
نشست تخصّصی: ساخت موضوعی در زبان‌های ایرانی (شامل موضوعاتی چون تظاهر موضوع‌ها، ساخت رویدادی، ویژگی‌های نمودی، تناوب موضوعی، نگاشت موضوع‌ها در سطح نحو و ...)
 
ارسال چکیده به semtax.conf@ut.ac.ir 
 
- مهلت ارسال چکیده: تا 30 آذر 92
 
- بدون نام نویسنده / نویسندگان
- دو صفحه (شامل گزیده‌ای از داده‌ها و منابع) ... داده‌ها را در صفحه‌ای مجزّا نیاورید.
- فونت‌های معمول قابل‌قبول (نازنین، لوتوس، میترا و ...) در اندازۀ 14
- حاشیه حداقل 2 سانتیمتر در چهار طرف
- فایل پی‌دی‌اف
هر نویسنده تنها می‌تواند یک چکیدۀ انفرادی و یک چکیدۀ مشترک (در مجموع دو چکیده) ارسال کند.