نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست امضا قرارداد همکاری‌های مشترک فیمابین دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و دانشگاه کیم یونگ کره جنوبی

نشست امضا قرارداد همکاری‌های مشترک فیمابین دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و دانشگاه کیم یونگ کره جنوبی


نشست امضا قرارداد همکاری‌های مشترک فیمابین دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و دانشگاه کیم یونگ کره جنوبی

1/8/95

 

نشست امضا قرارداد همکاری‌های مشترک فیمابین دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و دانشگاه کیم یونگ کره جنوبی با حضور پروفسور چونگ سون کیم، مدیر مرکز مطالعات جاده ابریشم و آسیای مرکزی دانشگاه کیم یونگ، با هدف گسترش مطالعات علمی - پژوهشی در حوزه باستان شناسی، تاریخ، ایران شناسی و زبان و ادبیات فارسی، سه شنبه ۲۷/‏۷/‏۹۵‬ با حضور هیأت رئیسه و مشاور روابط بین الملل دانشکده ادبیات برگزار شد.