نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست تخصصی «نقد و بررسی سیاست گذاری های کلان و برنامه ریزی های آموزش زبان عربی در ایران »

نشست تخصصی «نقد و بررسی سیاست گذاری های کلان و برنامه ریزی های آموزش زبان عربی در ایران »


نشست تخصصی «نقد و بررسی سیاست گذاری های کلان و برنامه ریزی های آموزش زبان عربی در ایران »

۲۵/۹/۹۹