نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست علمی«میترائیسم و ایران»

نشست علمی«میترائیسم و ایران»


برگزاری نشست علمی«میترائیسم و ایران»

۳/۱۰/۹۹

 

انجمن علمی دانشجویان ایران‌شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران با همکاری انجمن علمی تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌کند:

 

نشست علمی «میترائیسم و ایران»

 

 

از طریق صفحات رسمی اینستاگرام

 

 

https://instagram.com/anjoman.iranshenasi.ut?igshid=odxfr4dme67u