نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مشترک با استادان و دانشجویان آسیای میانه

نشست مشترک با استادان و دانشجویان آسیای میانه


نشست مشترک با استادان و دانشجویان آسیای میانه

19/6/97

 

 
نشست مشترک دانشکده ادبیات و علوم انسانی با استادان و دانشجویان آسیای میانه
 
با همکاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی و سازمان ارتباطات اسلامی نشست مشترکی با حضور استادان و دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی و ایران‌شناسی از کشورهای آسیای میانه و ترکیه و هیأت رئیسه دانشکده ادبیات سیزدهم شهریور ۹۷ برگزار شد. در این نشست ضمن بررسی امکانات و توانمندی‌های گروه‌های آموزشی، چشم انداز روشنی برای همکاری‌های آتی ترسیم گردید.
 
در آغاز، پس از معرفی هیأت رئیسه دانشکده ادبیات، دکتر کریمیان معاون پژوهشی شرحی از توانمندی‌ها و امکانات موجود ارائه کرد و در ادامه با اعلام آمادگی گروه‌ها برای پذیرش دانشجو، بر گسترش روابط فرهنگی، پژوهشی و علمی با کشورهای منطقه تأکید کرد. سپس دکتر محمود جعفری‌دهقی استاد گروه فرهنگ و زبانهای باستانی با ایراد سخنرانی با محوریت تمدن کهن ایران، بر پیوندهای مشترک میان ایران و کشورهای آسیای میانه، قفقاز و ترکیه توضیحاتی ارائه نمود. گفتنی است در حاشیۀ این نشست مهندس محمد رضا سحاب مدیر مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب با اشاره به فعالیت‌های انجمن ایران‌شناسی، ابراز امیدواری کرد با مشارکت بین دانشگاهی، گسترۀ فعالیت‌های این انجمن از مرزهای کنونی فراتر رود.