نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست های گفتگوی ماه (گونه شناسی زبان فارسی)

نشست های گفتگوی ماه (گونه شناسی زبان فارسی)


نشست های گفتگوی ماه (گونه شناسی زبان فارسی)

23/7/98

 

معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می‌کند:

گونه شناسی زبان فارسی

نشست علمی ((گونه شناسی زبان فارسی)) از سلسله نشست‌های گفتگوی ماه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سه شنبه ۳۰ مهرماه ۹۸ از ساعت ۱۵ با سخنرانی دکتر علی رواقی عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در محل تالار کمال برگزار می‌شود.