نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نقد دیدگاه هانتینگتون برهم کنش انرژی ها

نقد دیدگاه هانتینگتون برهم کنش انرژی ها


نقد دیدگاه هانتینگتون برهم کنش انرژی ها

14/8/96

 

روابط بین الملل دانشکده ادبیات برگزار می‌کند:
 
نقد دیدگاه هانتینگتون برهم کنش انرژی ها
 
سخنرانی علمی پروفسور رادولف تسور لیپه استاد فلسفه آلمان، تحت عنوان: نقد دیدگاه هانتینگتون برهم کنش انرژی‌ها، چهاردهم آبانماه ۱۳۹۶ از ساعت ۳۰: ۱۲- ۳۰: ۱۱ در تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می‌شود.