نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نقد و بررسی مستند ( علف از دیدگاه ایران شناسی )

نقد و بررسی مستند ( علف از دیدگاه ایران شناسی )


نقد و بررسی مستند ( علف از دیدگاه ایران شناسی )

1393/11/25

 

انجمن علمی گروه ایران شناسی دانشکده ادبیات برگزار میکند :
 
نقد و بررسی مستند ( علف از دیدگاه ایران شناسی )
 
انجمن علمی گروه ایران شناسی جلسه نقد و بررسی مستند ( علف از دیدگاه ایران شناسی ) را از ساعت 19 - 17 شنبه25/11/93 در تالار کمال این دانشکده برگزار میکند .