نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نقد کتاب انحطاط و سقوط شاهنشاهی

نقد کتاب انحطاط و سقوط شاهنشاهی


نقد کتاب انحطاط و سقوط شاهنشاهی

11/08/94

انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میکند :

نقد کتاب انحطاط و سقوط شاهنشاهی


انجمن علمی دانشجویان باستان شناسی دانشکده ادبیات، جلسه نقد و بررسی کتاب انحطاط و سقوط شاهنشاهی با حضور نویسنده کتاب خانم پروانه پورشریعتی و جناب آقای دکتر زرین کوب سه شنبه دوازدهم آبانماه از ساعت 10 الی 13 در محل تالار باستانی پاریزی این دانشکده برگزار میکند .