نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نقد کتاب " روش پژوهش در تاریخ شناسی "

نقد کتاب " روش پژوهش در تاریخ شناسی "


نقد کتاب " روش پژوهش در تاریخ شناسی "

11/3/98

 

انجمن علمی دانشجویان گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار می‌کند:
 
نقد کتاب " روش پژوهش در تاریخ شناسی "
 
از سلسله نشست‌های نقد کتاب، جلسه نقد و بررسی کتاب " روش پژوهش در تاریخ شناسی " تألیف دکتر حسن حضرتی عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی، یکشنبه ۱۲ خرداد ماه ۹۸ از ساعت ۱۴ با حضور اساتید برجسته و صاحب نظر این حوزه در تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می‌شود.